2012-03-13

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ ปี 2512

รูปเหมือนปั๊ม อุดกริ่ง หลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลังเลข ๑ มีเล็บถือเป็น พิมพ์นิยม จัดสร้างขึ้นในปี 2512 โดยหลวงพ่อท่านเกลื้อม เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นประธานจัดงาน พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ไมตรี บุญสูง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพิธีฝ่ายพราหมณ์

หลวงพ่อแช่มพิมพ์หลังเลข ๑ ถือเป็นพระเครื่องหลวงพ่อแช่มที่มีประสบการณ์น่าใช้ น่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง องค์นี้นำมาให้ชมได้ศึกษากัน ปัจจุบันมีของเลียนแบบแล้ว จะเช่าหาบูชาควรศึกษาให้ดีๆครับ ดูธรรมชาติของพระปั๊ม รอยตะใบใต้ฐาน ลักษณะโดยรวมขององค์พระ กริ่งต้องดัง จึงจะถือว่าครบสูตร ที่สำคัญถ้าเป็นพิมพ์นิยมมีเล็บด้วยแล้ว ส่วนใหญ่เลข ๑ ข้างหลังจะต้องมีรอยเขยื้อนครับ

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์มีเล็บ นิยม หน้า


หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์มีเล็บ นิยม หลัง

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์มีเล็บ นิยม ฐาน

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์ธรรมดา หน้า

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์ธรรมดา หลัง

หลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์ธรรมดา ฐาน

ปัจจุบันราคาพระเครื่องหลวงพ่อแช่มพิมพ์แขนทะลุ ราคาไปไกลแล้ว พิมพ์หลังเลข ๑ ราคายังน่าเก็บสะสมสำหรับคนที่ศรัทธาอยากมีพระหลวงพ่อแช่มปีลึก น่าใช้น่าบูชา องค์นี้นำมาโชว์อย่าเดียวครับ ถือว่าได้ศึกษากัน

...

No comments:

ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซด์ที่เป็นของ Andaman Amulet ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
ข้อความและรูปภาพบางส่วน นำมาจากเว็บไซด์หลายแห่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ E-mail : skarnwigit@gmail.com


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ขอมักเป็นที่รังเกียจ