2016-01-19

บทอธิฐานขออโหสิกรรม

ตั้ง นะโม สามจบ

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง
ขะมันตุ เม
อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

"กรรมใด ๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้ จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม  ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ....ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์...แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน...วงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ..... จงพลันสำเร็จ.....จงพลันสำเร็จ เทอญ...

2015-09-25

เพิ่มบุญบารมีให้เทวดารักษาตัวเรา

วิธีการเพิ่มบุญให้เทวดา ที่อยู่ใกล้เรา 

คนทั่วไปมักจะคำนึงถึงเทวดา หรือเทพ ชั้นผู้ใหญ่ เช่น ท้าวเวสสุวัณ พระอินทร์ พระพิฆเนศวร พระอิศวร พระอุมา เป็นต้นโดยลืมว่า ยังมีเทพ เทวา อีกบางส่วนที่อาศัย อยู่กับเราตลอด อีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลา

ศาสตร์เหล่านี้คนโบราณ จะไม่ละเลย เเละใส่ใจปฏิบัติเป็นอย่างมาก มักจะเก็บดอกไม้สีขาว จำพวกดอกพุด ทำเป็นขันห้า บูชาที่หัวเตียง เสมอไม่เคยขาดทุกวันพระ

ความเชื่อโบราณที่ว่า บูชาของรักษา ของรักษาก็หมายถึงเทวดาที่รักษาเรานั่นเอง ท่านจะคอยดูแล เตือนภัยต่างๆให้ เทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุด เช่น เทวดาประจำตัว เทวดารักษาวัตถุ สิ่งของ เช่น รักษาพระเครื่อง วัตถุมงคล ที่เราใช้ เทวดารักษาสถานที่ เช่น รักษาบ้านเรือน หรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเอง พระภูมิเจ้าที่ เป็นต้น

วิธีการปฏิบัติ ดูแล หรือเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดา


1. เราควรไหว้เทวดาประจำตัวด้วยบายศรีปากชามในวันเกิดของเรา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.ควรซื้อพวงมาลัย ไหว้หัวเตียงที่เรานอน ทุกวันพระ หรือเก็บดอกไม้ ใส่พานไว้หัวเตียง เพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษาเวลาเรานอน และบูชาเทวดาประจำตัวเรา เชื่อว่า หากมีเรื่องร้ายเทวดาจะมานิมิตบอกทันที และจะฝันแม่นมาก

3.หาโอกาสทำบุญสังฆทาน ผ้าป่า กฐิน บุญใหญ่ๆ เช่น หล่อพระพุทธรูป บุญสร้างสะพาน สร้างสาธารณะกุศลที่คนได้ใช้มากๆ แล้วอุทิศกุศลให้เทวดา แล้วเทวดาเหล่านี้จะมีฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ จะช่วยดูแลเราได้มากขึ้น

คนสมัยใหม่ มักจะทำไม่เป็น ไม่คุ้นกับวิธีการ ลองทำดู พิสูจน์ดู เป็นความเชื่อที่หากใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุข

ที่มา : http://www.thaijobsgov.com/jobs=17534

2014-08-28

คำเชิญบวงสรวงสังเวยพลีกรรมขอขมา ขอพรมีโชคลาภ

ตั้งนะโม ๓ จบ

ขอเชิญพระโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหม ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิ บริวารของพระภูมิ พ่อตา เจ้าที่ เจ้าทาง เทพเทวดา วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงพ่อปู่โสมให้ทรัพย์ พ่อแก่ พ่อปู่ทวด พ่อหมอครูเฒ่า มหาฤษี แม่ย่า แม่ยาย กุมาร กุมารี พญานาคราช นาคา นาคี พญามังกร พญางู บรรพชนปู่ย่า ตายายฝ่ายแม่ ฝ่ายพ่อ ฝ่ายสามี ฝ่ายภรรยา ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย มารับเครื่องบวงสรวง สังเวย พลีกรรม ขอขมาโทษ หากข้าพเจ้า (ชื่อ........ นามสกุล......) และครอบครัว บุตรบริวาร ได้ล่วงเกินด้วยกรรมอันใด ขอให้ยกโทษ อโหสิกรรมอันนั้นด้วย

เมื่อได้รับแล้ว ขอให้ช่วยคุ้มครองดูแลรักษา ป้องกันภัยอันตราย อันเกิดจากเภทภัย ภูตผี ปีศาจ เสนียดจัญไร มนต์ดำทั้งหลายและโรคภัยไข้เจ็บ อันเกิดแก่เลือดและลม ดีและเสลด เอ็นกระดูก ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้หายไป หมดไป สิ้นไป ทำธุรกิจการงานอันใด ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เหลือเงินเหลือทอง เหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บ เหลือทำบุญ ถ้ามีโชคลาภแล้ว จะทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศผลบุญกุศลให้อีกครั้ง


......

*** ของที่ต้องเตรียม
กุ้งต้ม ๗ ตัว
ดอกไม้ ๗ สี
ข้าว ๗ ปั้น
หมากพลู ๗ กำ
เทียนแดง ๗ เล่ม
ธูปดำ ๗ ดอก
เหนียวเหลือง เหนียวดำ ๗ ปั้น


**** ขอขอบคุณเจ้าของตำรามา ณ. ที่นี้ด้วยครับ
ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซด์ที่เป็นของ Andaman Amulet ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
ข้อความและรูปภาพบางส่วน นำมาจากเว็บไซด์หลายแห่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ E-mail : skarnwigit@gmail.com


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ขอมักเป็นที่รังเกียจ