2010-05-11

ทิศ ๓๒

หากท่านอ่านทิศโบราณ หรือตำราโบราณ ท่านอาจได้ยินชื่อทิศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยหรือสงสัย เช่น ทิศอุดรหมายถึงทิศอะไร หรือทิศบูรพาหมายถึงทิศอะไร จึงขอรวบรวมชื่อทิศ ๓๒ ของโบราณ ที่ควรรู้ ประกอบกับรูปภาพดังนี้


๑. ทิศอุดร คือทิศเหนือ
๒. ทิศอุดรภาคบูรพา
๓. ทิศอุตรีสาน
๔. ทิศอีสานภาคอุดร
๕. ทิศอีสาน คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
๖. ทิศอีสานภาคบูรพา
๗. ทิศบุริมีสาน
๘. ทิศบูรพาภาคอุดร
๙. ทิศบูรพา คือทิศตะวันออก
๑๐. ทิศบูรพาภาคทักษิณ
๑๑. ทิศบูริมาคเนย์
๑๒. ทิศอาคเนย์ภาคบูรพา
๑๓. ทิศอาคเนย์ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้
๑๔. ทิศอาคเนย์ภาคทักษิณ
๑๕. ทิศทักษิณาคเนย์
๑๖. ทิศทักษิณภาคบูรพา
๑๗. ทิศทักษิณ คือทิศใต้
๑๘. ทิศทักษิณภาคประจิม
๑๙. ทิศทักษิณเนรดี
๒๐. ทิศหรดีภาคทักษิณ
๒๑. ทิศหรดี คือทิศตะวันตกเฉียงใต้
๒๒. ทิศหรดีภาคประจิม
๒๓. ทิศปัจฉิมเนรดี
๒๔. ทิศประจิมภาคทักษิณ
๒๕. ทิศประจิม คือทิศตะวันตก
๒๖. ทิศประจิมภาคอุดร
๒๗. ทิศปัจฉิมพายัพ
๒๘. ทิศพายัพภาคประจิม
๒๙. ทิศพายัพ คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
๓๐. ทิศพายัพภาคอุดร
๓๑. ทิศอุดรพายัพ
๓๒. ทิศอุดรภาคประจิม


-----------------------------------------------------

ขอบคุณที่มา : Blog OKnation โดย สุรศักดิ์

No comments:

ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซด์ที่เป็นของ Andaman Amulet ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
ข้อความและรูปภาพบางส่วน นำมาจากเว็บไซด์หลายแห่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ E-mail : skarnwigit@gmail.com


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ขอมักเป็นที่รังเกียจ