2010-04-29

ประวัติพระศุกร์

พระศุกร์ มีรูปร่างสูงโปร่ง ตีนเล็กผิวขาวเหลือง หน้าแบนๆ มีนิสสัยรักความสวยงาม รักสันติ เป็นคนสุภาพ สงบเสงี่ยม มัชฌิมาปฏิบัติ ชอบศึกษาคล้ายพระหัส มีความเมตตา ไม่ค่อยเบียดเบียนใคร กามราคะแรงนัก ไม่ถือตัวมีศรัทธา ไม่ค่อยให้โทษใคร ชอบกับพระอังคาร

ชาติเวรพระศุกร์
พระศุกร์ในครั้งก่อน พระอังคารเป็นกบ พระเสาร์เป็นงู พระศุกร์เป็นรุขเทวดา งูไล่กบมา เทวดาเป็นเข้า เข้ามาขวางเสีย กบรอดไปได้ งูโกรธเป็นอันมาก

ดังนั้น เมื่อพระศุกร์ต้องพระอาทิตย์ จะได้ลาภข้าทาสหญิงชายและเงินทอง มิตร์สหายจะนำลาภมาให้แต่ทิศอาคเณย์และทักษิณ
พระศุกร์ต้องจันทร์ จะได้ลาภแก้วแหวนมรดกของญาติของตน มิตร์สหายและขุนนางจะให้ลาภ ลาภจะมาแต่ทิศทักษิณและบูรพา
พระศุกร์ต้องอังคาร จะเกิดลาภเป็นที่พอใจ จะได้แก้วแหวนเงินทองจากญาติของตน ลาภจะมาแต่ทิศอาคเณย์และอุดร
พระศุกร์ต้องพุธจะได้ลาภแต่มิตร์สหายมาแต่ทิศอาคเณย์และอุดร
พระศุกร์ต้องพระหัส จะได้ลาภเงินทองและที่รัก จะได้ที่ไร่นาจากญาติของตน
พระศุกร์ต้องพระเสาร์ คนดำตาเหลืองจะใส่ความ จะเสียเงินทองเพราะมิตร์หสาย และผู้อยู่ใต้ปกครองของตน
พระศุกร์ต้องราหู จะได้ลาภจากคนขาวเหลืองอันพึงใจ หญิงจะนาลาภมาให้แต่อุดรและอาคเณย์

พระศุกร์เสวยตัวเองจะได้ลาภเงินทองลูกเมีย มาแต่ทิศอาคเณย์อุดร

ที่มา : เอกสารเก่า (ภาษาเขียนยึดของเก่า)

No comments:

ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซด์ที่เป็นของ Andaman Amulet ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
ข้อความและรูปภาพบางส่วน นำมาจากเว็บไซด์หลายแห่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ E-mail : skarnwigit@gmail.com


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ขอมักเป็นที่รังเกียจ